Logotyp

lansforsakringar.se/vasternorrland

Fullmäktigeval i Länsförsäkringar Västernorrland

Som kund är du också delägare

Som kund i LF Västernorrland är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. Du och våra andra kunder i din kommun utser representanter till fullmäktige - bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktigeval sker varje år. Nästkommande nomineringsperiod inleds maj 2024. Fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd. 

Så här går valet till:

Valberedningen tar fram förslag på kandidater till fullmäktigevalet, men under nomineringsperioden kan du som kund i bolaget nominera dig själv eller någon du känner i dina hemtrakter. 

När nomineringsperioden avslutas kommer inkomna nomineringar att granskas. För att vara valbar kandidat måste den nominerade ha en sakförsäkring, till exempel bil, båt eller hus, hos oss. Nominerade kandidater ska också vara folkbokförda i Västernorrlands län och vara skrivna i den kommun nomineringen avser.

De nominerade kandidaterna för respektive kommun presenteras, tillsammans med valberedningens förslag som valbara, under valperioden.

Valresultat

Valresultatet från senaste valet presenteras på bolagets webbplats, www.LF.se

Sidan är stängd och öppnas när det är dags för nästa val

Just nu pågår inget val till vårt fullmäktige, du får vänta tills nästa valperiod öppnar. Vill du ta del av vilka som just nu sitter i vårt fullmäktige klickar du på knappen Vårt fullmäktige.

footer bild
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙